Fogrekonstrukció tervezése és ínymosoly (Gum Smile)

 

Rendelőnkben a szabályos mosoly elérésének kulcsát azok a tervezési technikák jelentik, melyek segítenek mind az orvosnak, mind a technikusnak abban, hogy a páciensnek a legarányosabb, az arc harmóniájába illeszkedő fogműveket készítsenek.


Ennek fázisai a következők:

1. Fényképfelvételeket készítünk frontálisan, oldalról és a fogak rágófelszíne felől. Ezeken a felvételeken a fogak szimmetria viszonyait vizsgáljuk, valamint összevetjük az arcon és a szájban olyan referenciasíkokkal és vonalakkal, melyek alapvető meghatározói lehetnek a páciens által megkívánt újjászülető mosolynak.


2. A fogászati szimmetria szabályai alapján összehasonlítjuk a meglevő fogazattal; vizsgáljuk az alsó-felső középvonalak helyzetét, a frontfogak alakját, a gingivális zenit szimmetria viszonyát. Megnézzük a frontfogak éli vonalának, a korrekt mosolyvonalnak, és a metszők hosszának arányait. Az ajkak nyugalmi helyzetében a felső ajakvonal az egyik kiindulópont annak meghatározására, hogy az egyénre jellemzően a frontfogakból mennyi látszik ki. Mosolygáskor a felső ajakvonal helyzete igazít el bennünket abban, hogy az ínymosoly (gum smile) milyen fogászati osztályba tartozik (konvex, konkáv, ill. sirályszárny-típusú). Lényeges az alsó ajakvonal, azaz a mosolyvonal helyzete, melynek íve a felső metszők élével egy karakterisztikus íven kell, hogy legyen.3.
 Szükség van fonációs vizsgálatokra is annak érdekében, hogy a későbbi fogmunkák ne változtassák meg páciensünk beszédét (incizális display vizsgálat).

4. Fontosnak tartjuk a frontfogak helyes méretarányainak tisztázását. Az ideális szélesség-hossz arány eléréséhez sokszor szükség lehet az íny korrekciójára, illetve bizonyos rendellenes fogtalálkozások esetén előzetes harapásemelésre is. Vizsgálat egyik meghatározója az eredeti nagymetsző hossz, az ínykontúr, valamint az íny láthatóságának regisztrálása, enyhe mosolygás és nevetés közben


5. A páciens igényeit hibátlanul kielégítő fogmű esztétikáját legtöbbször ideiglenes restaurációk készítésével kontrollálhatjuk. Ennek leggyakoribb módja az, hogy a fogtechnikai laboratóriumban, lenyomat alapján készített diagnosztikus korona/híd pótlás, szájban történő igazításával próbáljuk elérni a legjobb esztétikai hatást. Nehezebb estekben a tanulmányi mintára a fogtechnikus wax-up modellt készít, melyre mélyhúzó eljárással fóliasín kerül. Ennek segítségével alakítjuk ki a szájban azt a provizóriumot, melyet a szakmai kívánalmaknak eleget téve, a páciens aktív közreműködésével korrigálunk.

 
Kérjen időpontot most!